Vår tro

 • Vi tror at Bibelen er Guds Ord. Den er aktuell og anvendelig for oss mennesker i vår hverdag.
 • Vi tror på én evig Gud som er skaper av alle ting. Han eksisterer i tre Personer: Gud Fader, Gud Sønnen og Gud den Hellige Ånd. Han er fullkomment kjærlig og fullkomment hellig.
 • Vi tror synd skiller mennesker fra Gud og hans gode hensikt med våre liv.
 • Vi tror Jesus Kristus var både menneske og Gud og er den eneste som kan forsone mennesker med Gud. Han levde et fullkomment liv på jorden som et forbilde, døde på korset for å betale prisen for menneskehetens synder og sto opp igjen for å bevise sin seier over døden og gi oss et godt liv – både her på jorden og i himmelen.
 • Vi tror at vi får del i det nye livet ved å omvende oss, tro på Jesus og ta imot tilgivelsens og nådes gave.
 • Vi tror at for å få maksimalt ut av livet Gud vil gi oss, trenger vi å bli døpt i vann og bli fylt med den Hellige Ånd. Den Hellige Ånd setter oss i stand til å bruke de åndelige gaver, og vil vise seg i gode “frukter” som kjærlighet, glede og fred.
 • Vi tror på kraften og betydningen av fellesskapet i menigheten og nødvendigheten av at troende møtes jevnlig til lovsang, bønn, nattverd og oppløftende forkynnelse av Guds ord.
 • Vi tror Gud utruster hver enkelt slik at vi kan fullføre hans hensikt med våre liv, som er å ære Gud, delta i meningsfulle oppgaver i menigheten og tjene samfunnet vi lever i.
 • Vi tror
  Gud ønsker å helbrede og gjenopprette mennesker slik at vi kan leve gode og meningsfulle liv med hjerte for mennesker rundt oss.
 • Vi tror evigheten, enten i himmelen eller fortapelsen, avgjøres ved vår respons til Jesus Kristus.
 • Vi tror Jesus en dag skal komme tilbake til jorden for å hente de som tror på ham, slik det står beskrevet i Bibelen.

For øvrig bekjenner vi oss til den verdensvide evangeliske kristne kirkes lære og tro slik den fremkommer i Den apostoliske trosbekjennelse og Lusannepakten

 

Den apostoliske trosbekjennelse

Jeg tror på Gud Fader, den allmektige,
himmelens og jordens skaper.

Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår Herre,
som ble unnfanget ved Den Hellige Ånd,
født av jomfru Maria,
pint under Pontius Pilatus,
korsfestet, død og begravet,
fór ned til dødsriket,
stod opp fra de døde tredje dag,
fór opp til himmelen, sitter ved Guds,
den allmektige Faders høyre hånd,
skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.

Jeg tror på Den Hellige Ånd,
en hellig, allmenn kirke,
de helliges samfunn,
syndenes forlatelse,
legemets oppstandelse
og det evige liv.

Amen.


Kategori: Om · Tags:

Comments are closed.