Visjon og verdier

Senterkirken Eiker er en evangelisk menighet som ønsker å ære Gud, gjøre Jesus kjent slik at hele mennesket kan bli gjenopprettet og får gi sitt beste i tjeneste for Guds rike.


Vi ønsker å være en menighet som

– ærer Gud i alt den er og gjør

– samler mennesker fra ulik bakgrunn, alder og kultur, med hovedfokus på neste generasjonen

– formidler Guds kjærlighet, helbredelse og vekst til hele mennesket

– utruster mennesker til å gi sitt beste i tjeneste for Guds rike

– verdsetter mennesker og bygger åpne og gode relasjoner

– har innflytelse og utgjør en forskjell i by og lokalsamfunn

– har et sterkt engasjement for misjon og hjelpearbeid