Arbeid med flyktninger og innvandrere

Senterkirken Eiker er en kirke for alle folkeslag og nasjonaliteter. I vår kirke deltar våre nye landsmenn i frivillige oppgaver på lik linje med etnisk norske.  For eksempel, to av våre hovedledere har innvandrerbakgrunn fra Afrika. Tidligere flyktninger som vi liker å kalle «våre nye landsmenn» er med i omsorgsarbeid, møteverttjeneste, kjøkkentjeneste, forkynnertjeneste osv.

Senterkirken Eiker har mange års erfaring med å hjelpe flyktninger og innvandrere med å finne seg til rette i det norsk samfunnet gjennom å gi veiledning, råd, og diverse praktisk hjelp som å skrive søknader og leksehjelp. Vi har også i en periode bistått de som er mest hjelpetrengende med klær, mat og julegaver til barn. Vi har godt samarbeid med flyktning-tjenesten i Øvre Eiker kommune og vi har hatt årlig besøk av ordførerne i både Øvre og Nedre Eiker i forbindelse med Internasjonal Fellowship, fester som kirken arrangerer  for og med innvandrere for å feire mangfoldet i menigheten. I disse festene er det tradisjon å pynte seg med nasjonale drakter og spise mat fra ulike land og kulturer.