Velkommen til Senterkirken

Hver søndag kl. 11.00 møtes vi til Festmøte i Senterkirken på Loesmoen. Dette er et flott møtepunkt hvor vi kommer sammen for å treffe hverandre og involvere Gud i våre liv. Her er det mye sang, musikk og aktuell forkynnelse om livet, troen, håpet og hovedpersonen som vi mener er svaret på livets mange spørsmål, JESUS!

Du skal vite at du kan komme akkurat slik du er. Du trenger ikke kle deg på en spesiell måte eller ta på deg en maske når du kommer til Senterkirken. Gud elsker oss akkurat slik som vi er, og det er deilig å vite.

Er du søkende i forhold til troen, så besøk oss. Kanskje blir du positivt overrasket!? Adressen for dagen er Drammensveien 182, 3300.

Litt mer info om Festmøte på søndager:

Festmøte er ikke bare for menighetens medlemmer, eller for mennesker som har tatt et bevisst kristent standpunkt, men er åpent for alle. Kanskje du er interessert i å lære mer om Gud, på søken etter tro, ønsker forbønn eller bare er litt nysgjerrig på hva Senterkirken er. Uansett grunn; Du er velkommen!

Her er noen nyttige spørsmål og svar dersom du vil vite litt mer! 

Hva skjer når jeg kommer på et festmøte?

  • Du blir møtt ved inngangen av noen blide mennesker som hilser på deg og tilbyr deg en kopp kaffe. Du finner en plass i lokalet, og møtet starter ofte med lovsang hvor du blir oppfordret til å delta og synge med. Etter dette følger aktuell informasjon. Kanskje vil noen fortelle om noe Jesus har gjort for dem i det siste. Etter dette tas det opp kollekt, barna går til barnemøte og synges det ofte noe mer før den som skal preke slipper til. Vedkommende preker mellom 20-40 min. Ofte inviteres det til å få forbønn. Det er viktig for oss at du føler deg trygg og at du selv velger hva du vil delta i. Ingen kommer til å presse deg til noe du ikke ønsker.

Når møtet er slutt pleier folk å sitte igjen 30-40 min i kafeen for en hyggelig prat med gode venner.

Hvor lenge varer et festmøte? 

  • Lengden på et festmøte kan variere noe. Men som oftest vil en samling vare drøyt. 1,5 time. Kafeteria er åpen etter møtet, og er du der for første gang, får du gratis bevertning.

Hva slags mennesker møter jeg? 

  • Du vil møte mange forskjellige mennesker på festmøte, både når det gjelder yrke, sosial status og alder. Barn og unge er med, og deltar også ofte med diverse innslag. Du vil også møte innvandrere som er en naturlig del av menigheten.

Er festmøte nesten det samme som gudstjeneste i Den Norske kirke?

  • Uttrykksformene på festmøte i Senterkirken varierer en del fra en tradisjonell gudstjeneste i en statskirkemenighet. Vi prøver å bruke et vanlig språk og vanlige uttrykk når vi skal formidle vår Gudstro. Derfor har vi ikke en fastordnet liturgi, men står friere i forhold rekkefølge og uttrykksformer. Du vil oppleve mer moderne musikk, høyere lyd, mer deltakelse fra forsamlingen i f. eks lovsang. Det er større fokus på at Gud kan og vil møte oss i våre behov. Taleren følger ikke kirkeårets tekster, men står friere i forhold til valg av emne.

Deles det ut nattverd? 

  • Første søndag hver måned deles det ut nattverd. Nattverd er et minnemåltid over Jesu død og oppstandelse. Du må ikke være medlem for å ta nattverd. Alle som tror på Jesus og regner seg som et Guds barn, kan delta. Dersom du ikke ønsker å delta ved nattverd, er du selvfølgelig fri til å bli sittende på plassen din under utdelingen.

Hva med dåp?

  • I Senterkirken praktiserer vi troendes dåp. Vi døper ikke spedbarn, men mener at dåpen skal komme etter troen. Derfor må den som skal døpe seg være gammel nok til selv å ha en bevissthet omkring troen. Vi har dåpsbasseng i lokalet, og dåp blir utført på festmøte. Frekvensen avgjøres av pågangen fra mennesker som vil la seg døpe.

Er det tungetale på et festmøte?

  • Du vil kunne oppleve tungetale under møtene i Senterkirken. Tungetale er at bønnespråk som gud gir. Tungetalen vil ikke oppleves som påtrengende eller dominerende på festmøte i Senterkirken, men du vil oppleve at tungetale blir praktisert i bønn og tilbedelse av Gud. Tungetalen er viljestyrt. Det forekommer ikke under ”mystiske” omstendigheter som transe og lignende

Koster det noe å komme? 

  • Det er selvsagt gratis å være med på festmøte. Alt Gud vil gi oss er fullstendig gratis!  Vi tar imidlertid opp kollekt under møtene. Menigheten drives i stor grad av frivillige gaver fra medlemmer som enten gir i kollekten, eller sender penger via girogaver. Vi oppfordrer medlemmene til å gi ”tienden” (10 % av inntekt) Likevel, hvor mye den enkelte gir er opp til hver enkelt og ingen kontrollerer det. Vi tror at det å være en giver bare er en velsignelse på alle måter.

Kan jeg få forbønn på et festmøte?   

  • Vi tror at Gud er en god Gud som hører bønn og vil oss bare godt. Som oftest gis det anledning til å bli bedt for på slutten av et festmøte. Da er det full anledning til å motta forbønn og få oppleve Jesu kjærlighet inn i ditt liv.

Nå vet du noe mer, men det beste er å ta en tur å sjekke ut selv. Vi gleder oss til å møte deg!